Kamis, 27 Januari 2011

matematika (himpunan)

1. himpunan-himpunan berikut yang dapat menjadi himpunan semesta dari (jessy,lala,ica) kecuali:
             a. (anak perempuan)
            b. (perempuan)
            c.(anak laki-laki)
2.  Diketahui: A=(1,2,3,4,5)
                      B=(3,5)
                  a. Nyatakan A gabungan B dengan mendaftar anggota-anggotanya!
                  b. Buatlah diagram venn!
3. diketahui= S=(1,2,3,4,5,6,7)
                      A=(1,2,4) dan
                      B= (1,2,3,6)
tentukan
    a. A-B                                  dan                              b. B-A
4. Diketahui=  S= (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
                       A= (1,3,5,7,9)
                       B= (1,2,3,6)
   NYATAKAN=
    a. A' gabungan (A irisan himpunan B)
   b. A gabungan (A gabungan B)'

Tidak ada komentar:

Posting Komentar